Determination of Prospective Science Teachers’ knowledge levels about earthquake

  • Süleyman Aydın
Keywords: Earthquake, Natural disaster, Science teacher, Statistical analysis, Prospective Science Teacher

Abstract

Earthquake is the event that takes its source from the depths of the earth in its broadest sense and causes sudden vibrations that occur as a result of fractures within the earth's crust, causing waves to shake the earth's surface. In this study, it was aimed to determine the knowledge levels of prospective science teachers about earthquake. The sample of the study consists of 24 4th grade students studying in the Science Teaching Department of the Department of Mathematics and Science Education, Faculty of Education, Agri İbrahim Cecen University. In this research, Earthquake Achievement Test taken from literature was used for prospective science teachers from literature. The obtained data were analyzed by descriptive analysis method. It was determined that the knowledge levels of prospective teachers were statistically significant, but the level of knowledge about what to do during an earthquake was insufficient.

References

Aksoy, B., Sözen, E., 2014. Lise öğrencilerinin coğrafya dersindeki deprem eğitimine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Düzce ili örneği). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 279-297 (in Turkish).

Arı, E., Yılmaz, S., 2016. Sorgulayıcı araştırma odaklı fen bilimleri uygulamaları: afetten korunma ve güvenli yaşam ara disiplini. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 2 (1), 100-122 (in Turkish).

Aydin, S., Haşiloğlu, M. A., Kunduraci, A., 2016. The establisment of an achievement test for determination of primary teachers’ knowledge level of earthquake. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1726, No. 1, p. 020011). AIP Publishing.

Bayrak, Y., Öztürk, S., Çınar, H., Kalafat, D., Tsapanos, T.M., Koravos, G.C., Leventakis, G.A., 2009. Estimating earthquake hazard parameters from instrumental data for different regions in and around Turkey. Engineering Geology, 105 (3-4), 200-210.

Bozkurt, E., 2001. Neotectonics of Turkey – a synthesis. Geodin Acta, 14, 3–30. J. A. Cross, Environmental Hazards 2, 77-86 (2000).

Değirmençay, S.A., Cin M., 2016. Türkiye’deki deprem eğitimi araştırmaları: betimsel içerik analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 301-314 (in Turkish).

Demirci, A., Yıldırım, S., 2015. Istanbul’da Ortaöğretim Öğrencilerinin Deprem Bilincinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45 (207), 89-118 (in Turkish).

Holbrook, J., 2001. Opertionalising Scientific and Techonological Literacy- A New Approoach to Science Teaching. Proccedings of the 1st IOSTE Symposium in Southern Europe Science and Technology Education: Preparing Future Citizens, Vol. 1 pp: 215-221.

Karademir, N., Ortaç, Y., Bilinir, S., 2019. Samsat’ta (Adıyaman) Deprem Algısı ve Yerleşme İlişkisi. Lnternational Journal of Geography and Geography Education (40), 248-265.

Karasar, N., 2007. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara (in Turkish).

Levy, M., Salvori, M., 2000. Deprem Kuşağı: Deprem Nedir? Ne Değildir? (Çev. Turgut GÜRER ). İstanbul: Doğan Kitapçılık A. S. (in Turkish).

Öcal, A., 2014. Ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinde deprem eğitiminin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25(1), 169-184 (in Turkish).

Öcal, A., 2005. The evaluation of earthquake education in the elementary school social studies courses. Gazi Egitim Fakultesi Dergisi 25(1), 169-184.

Özgen, N., Ünaldı, E., Bindak, R., 2011. Öğretmen Adaylarının Doğal Afetler Konusuna Yönelik “Etkili Öğrenme Biçimleri” nin Belirlenmesi. Journal of Kırşehir Education Faculty, 12 (4).

Öztürk, M.K., 2013. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Deprem Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (1), 308-319.

Ulukoca, N., Bas, D., Kuloğlu, Y., 2017. Kırklareli Üniversitesi'nde Okuyan Öğrencilerin Depreme Yönelik Bilgi Ve Tutumlarının İncelenmesi. Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi 9 (36), 768-776.

Usak, M., Sensoy, Ö., Yıldırım, H.I., Hançer, A.H., 2005. İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Deprem Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (in Turkish).

Varol, N., 2007. Doğal ve teknolojik afetler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve “AFEM” in rolü. Proceedings from: TMMOB Afet Sempozyumu, Ankara, 127-131.
Published
2019-12-30
Section
Articles